Robotsystem

Robotar för alla applikationer

Vi erbjuder en omfattande portfölj av industrirobotar från ABB som inkluderar traditionella robotar, kollaborativa robotar och mycket mer. Oavsett vilka automationsbehov ni har, har vi den rätta robottekniken för att optimera era produktionsprocesser och maximera er effektivitet. Vår mångsidiga och breda utbud av robotlösningar möjliggör anpassade och effektiva lösningar för olika branscher och tillverkningsmiljöer. Med vår expertis och högkvalitativa robotteknik strävar vi alltid efter att erbjuda skräddarsydda automationslösningar för att möta våra kunders unika behov och krav.

Vit ABB industrirobot

Industrirobotar

En kapslad svetsrobot från JE robotteknik och Automation

Robotsvetsceller

Servicerobot

Service cobots

ABB lägesställare för svetsrobotar

Robot tillbehör

Hur kan ett robotsystem gynna er verksamhet?

Ett robotsystem erbjuder flera fördelar och kan vara ovärderligt inom många olika industrier av olika skäl:

  • Effektivitet och Produktivitet: Robotar kan arbeta snabbare och mer exakt än människor, vilket ökar produktionshastigheten och minskar tillverkningstiderna. Detta leder till ökad produktivitet och effektivitet i produktionsprocessen.
  • Kvalitet: Robotar kan upprepa uppgifter med hög precision, vilket resulterar i en jämn kvalitet på tillverkade produkter. Detta minskar avfall och ökar konsekvensen i produkternas kvalitet.
  • Säkerhet: Genom att använda robotar för farliga eller riskfyllda uppgifter minskar man risken för arbetsrelaterade skador och olyckor, vilket skapar en säkrare arbetsmiljö.
  • Flexibilitet: Robotar kan programmeras om för att utföra olika uppgifter och anpassas för olika produktionsbehov, vilket ger företag större flexibilitet och anpassningsförmåga.
  • Kostnadseffektivitet: Trots initiala investeringskostnader kan användningen av robotar på lång sikt minska produktionskostnaderna genom att minska avfall, förbättra effektiviteten och optimera resursanvändningen.
  • Ökad konkurrenskraft: Ett robotsystem kan förbättra företagets konkurrenskraft genom att öka produktionskapaciteten och minska kostnader, vilket kan leda till ökad lönsamhet och förmåga att konkurrera på marknaden.

Robotsystem vi kan hjälpa till att ta fram

Industrirobotsystem

Industriella robotsystem innefattar avancerade automationstekniker som använder robotar och avancerad programvara för att effektivisera produktionen. Genom ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och minskade kostnader möjliggör dessa system en smidigare och flexiblare produktionsmiljö.

Robotsvetsceller

Robotsvetsceller integrerar robotar med svetsutrustning för att automatisera svetsningsprocesser. Dessa celler erbjuder hög precision, ökad effektivitet och kvalitet i svetsningen. Genom att kombinera robotteknik och svetsutrustning skapas avancerade system för automatiserad och konsekvent svetsproduktion.

Service COBOTS

Service-Cobots är kollaborativa robotar designade för att samarbeta med människor i servicebranschen. Dessa robotar stödjer personalen genom att hantera enklare uppgifter, förbättra serviceleverans och effektivisera arbetsflöden inom områden såsom hotell, restauranger och detaljhandel.

Vad är ett robotsystem?

Ett robotsystem utgörs av flera komponenter, inklusive robotar, sensorer och programvara, som samverkar för att automatisera olika uppgifter inom tillexempel tillverkning och industri. Dessa system skapar avancerade automationslösningar för att hantera upprepande, komplexa eller farliga arbetsuppgifter. Genom noggrann programmering och användning av avancerade teknologier kan dessa system utföra olika funktioner, såsom montering, svetsning, materialhantering eller inspektion. Deras mål är att öka produktivitet, förbättra kvalitet, och skapa en effektivare produktionsmiljö.

Rulla till toppen