Serveringsrobotar

Serveringsrobotar med SLAM Positioning and Navigation Technology erbjuder hög precision och robusthet. Genom att använda sig av simultan lokaliserings- och kartläggningssystem samt flera sensorer som enkoder, gyroskop, lidarodom och WIFI, kan dessa robotar navigera stabilt och effektivt i olika miljöer och situationer.

Funktioner hos serveringsrobotar

  • SLAM Positioning and Navigation Technology: Avancerad teknik för att exakt lokalisera och kartlägga omgivningen för autonom navigering.
  • Hög positionsnoggrannhet och robusthet: Precision och pålitlighet i navigering och hantering av hinder i olika miljöer.
  • Sensorfusionalgoritmer: Integration av olika sensorsignaler för att optimera navigering och undvika kollisioner i realtid.
  • Enkoder och gyroskop (IMU): Sensorer för att mäta och upprätthålla rörelse och riktning med hög precision.
  • LIDAR och bildmodul: Används för att skapa detaljerade kartor och identifiera hinder i realtid för säker navigering.
  • UWB och WIFI: Trådlösa tekniker för kommunikation och fjärrstyrning för smidig hantering och drift.
Rulla till toppen